Szkolenia zamknięte

Protokół dyplomatyczny, etykieta, savoir-vivre

Protokół dyplomatyczny, etykieta, savoir-vivre

Szkolenia z tego obszaru dotyczą zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych, czy to w kontaktach biznesowych, czy urzędowych, dyplomatycznych czy po prostu przy domowym stole, w restauracji, na ulicy. Wiedza ta, mimo że często ignorowana we współczesnej kulturze popularnej, jest jednak podstawą, która znacząco wpływa na nasz wizerunek we wszystkich wcześniej wymienionych obszarach życia. Innymi słowy, człowiek kulturalny, znający obowiązujące zasady zachowania, bon ton, potrafiący poradzić sobie w każdej sytuacji, znacznie zyskuje nie tylko na odbiorze własnej osoby, ale także często finansowo, znajdując lepszą pracę, otrzymując premię, kończąc sukcesem ważne dla firmy negocjacje. Protokół dyplomatyczny, savor-vivre, etykieta - to wiedza, którą warto mieć. Zawsze.

Szkolenie z protokołu dyplomatycznego, savoir-vivru czy etykiety ma na celu wskazać uczestnikom zasady zachowania w odpowiednich sytuacjach życiowych. W podstawowym programie szkolenia znajdują się informacje dotyczące zasad zachowania w sytuacjach dyplomatycznych, w środowisku międzynarodowym, zasady etykiety i dobrych obyczajów, zasady zachowania podczas poznawania nowych osób, zasady pierwszeństwa, prowadzenia korespondencji. Omówione są także zasady zachowania podczas spotkań i przyjęć, organizacji takich przyjęć, wyjazdów i delegacji, zasady międzynarodowego savoir-vivru, sposobu właściwego dobrania ubioru do sytuacji. Jest to więc szkolenie kompleksowe odpowiednie dla osób o różnym profilu zawodowym.

Szkolenie organizujemy zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej na zamówienie. Program szkolenia zawsze dostosowujemy do potrzeb słuchaczy: może dotyczyć wyłącznie protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre, czy etykiety w biznesie.

 

Komu polecamy szkolenia z protokołu dyplomatycznego, etykiety i savoir-vivre?

Szkolenie adresujemy głównie do pracowników urzędów, w tym administracji państwowej i samorządowej, członków władz samorządowych, przedstawicieli jednostek finansów publicznych, a także do środowiska biznesowego: członków zarządów przedsiębiorstw, menedżerów, sekretarek, asystentów/asystentek, przedstawicieli handlowych i handlowców.

Metodyka szkolenia

Seminarium z elementami ćwiczeń. Często obok wykładu część zajęć realizujemy podczas lunchu przedstawiając zasady prawidłowego zachowywania się przy stole podczas przyjęć.

Trenerzy/Wykładowcy:

Pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych piastujący wysokie stanowiska w Protokole Dyplomatycznym MSZ, a także dyplomaci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kraju i na placówkach zagranicznych.

Lokalizacje szkoleń:

Cała Polska

 

Przykładowe tematy szkoleń z protokołu dyplomatycznego, etykiety i savoir-vivre, które realizowaliśmy:

  • Protokół dyplomatyczny i urzędowy savoir-vivre
  • Etykieta w biznesie
  • Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w urzędzie, biznesie i życiu codziennym

Date

28 sierpień 2018

Tags

Administracja publiczna, Rozwój osobisty
©2020 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search