Zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Zasady rejestracji i warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych:

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia on-line za pomocą formularza zgłoszenia lub skanu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 7 dni przed terminem szkolenia. Po otrzymaniu Karty GREMIUM IDK prześle drogą e-mail potwierdzenie wpisu na listę uczestników.

2. Instytucje państwowe i samorządowe oraz sektora finansów publicznych mogą uiszczać należność za udział w szkoleniu po terminie kursu na podstawie przekazanego podczas rejestracji uczestników rachunku. Termin płatności wynosi 7 dni.

3. Do 6 dni przed terminem szkolenia GREMIUM IDK prześle uczestnikom szkolenia faksem oraz drogą e-mail imienne potwierdzenie uczestnictwa wraz z podaniem wszystkich szczegółów organizacyjnych. W przypadku płatności przed szkoleniem do potwierdzenia zostanie dołączona kopia oryginału faktury pro-forma. Oryginał faktury zostanie przekazany uczestnikom na początku szkolenia. Na podstawie przesłanej faktury pro-forma płatnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty należności na konto GREMIUM IDK w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia uczestnictwa.

4. Przelew powinien wpłynąć na konto wskazane na formularzu zgłoszenia

5. Płatnikom, którzy do 2 dni przed terminem szkolenia nie odwołają pisemnie faksem lub drogą e-mail zgłoszenia swoich uczestników na szkolenie, a nie wezmą w nim udziału, nie przysługuje prawo roszczenia zwrotu wpłaty lub nie uiszczenia należności po terminie szkolenia. W wypadku płatności po terminie szkolenia zostanie wystawiony rachunek za uczestnictwo, który zostanie przesłana pocztą tradycyjną.

6. Gremium IDK zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 4 dni roboczych przed terminem szkolenia, o czym poinformuje pisemnie Płatnika. W przypadku gdyby nowy zaplanowany termin nie odpowiadał Płatnikowi, GREMIUM IDK zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności w ciągu 5 dni od daty otrzymania takiej informacji od Płatnika.

©2020 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search