O Gremium IDK

O Gremium IDK

GREMIUM IDK jest firmą szkoleniową obecną na rynku szkoleń od 2006 roku. Nasze usługi skierowane są do wszelkich podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej, samorządowej i pozostałych jednostek finansów publicznych. Dzięki współpracy najlepszymi specjalistami z poszczególnych dziedzin, stworzyliśmy firmę dającą możliwość ciągłego doskonalenia kadr w odpowiedzi na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i społeczną.

W 2012 roku ze względu na rozszerzenie działalności zmieniliśmy nazwę z Gremium - Instytut Doskonalenia Kadr na Gremium IDK.

Przeszkoliliśmy ponad 10 tysięcy osób z ponad 700 firm i instytucji.  

 

Obszary szkoleń:

Specjalizujemy się przede wszystkim w organizacji szkoleń z tematyki prawno-organizacyjnej. W szczególności zajmujemy się obszarami:

- public relations;
- rozwoju umiejętności menedżerskich i społecznych;
- prawa ochrony danych osobowych;
- prawa autorskiego i prasowego;
- ochrony wizerunku;
- prawa zamówień publicznych;
- prawa administracyjnego;
- protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre,
- prawa pracy.

Nie jest to jednak dla nas zamknięty zakres wiedzy, jaką chcemy przekazywać naszym słuchaczom. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i organizujemy kursy niemal na każdy temat, odpowiadając na potrzeby naszych klientów.
Co miesiąc w naszej ofercie przedstawiamy kilka otwartych projektów szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów dziedzinowych.
Poza szkoleniami otwartymi organizujemy szereg szkoleń zamkniętych, dostosowanych do potrzeb klienta. Pozyskamy dla Państwa wykładowców z niemal każdego zakresu.

Gwarantujemy wysoką jakość i profesjonalizm naszych usług.
Zapraszamy!

Zespół Gremium IDK

©2020 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search